LOGOPEDIE CELINE RUYSSCHAERT

Logopedie in regio Oudenaarde, Ronse en Kluisbergen

Logopedist Céline Ruysschaert - Oudenaarde

Berchemweg 5 9700 Oudenaarde

Tel: 056 32 43 30

mail: celine@logopediepraktijkoudenaarde.be

Huis-en schoolbezoeken mogelijk: ruime regio Avelgem, Oudenaarde, Horebeke, Maarkedal, Schorisse, Mullem, Huise, Ooike, Petegem, Elsegem, Ronse, Kluisbergen, ... Ook telelogopedie mogelijk.

De praktijk

Logopedie Céline Ruysschaert is een gespecialiseerde logopedische praktijk voor onderzoek en behandeling bij kinderen, jongeren en volwassenen. We verkiezen een persoonlijke, holistische aanpak met een open communicatie naar cliënt en omgeving. Er wordt veel aandacht besteed aan een multidisciplinaire werking indien nodig. Daarvoor wordt met alle partijen in overleg gegaan. De praktijk is gevestigd binnen een multidisciplinair team (Groepspraktijk De Ronde) wat het ons mogelijk maakt om snel en correct door te verwijzen indien aangewezen. U kan op deze website een overzicht vinden van alle specialisaties en de doelgroepen die behandeld worden. 

De praktijk heeft ook een vestiging te Avelgem. Voor meer informatie daarover kan u terecht op onderstaande website
 

TELECONSULTATIE/ TELELOGOPEDIE: dit is mogelijk aan dezelfde tarieven en terugbetalingsvoorwaarden.

Multidisciplinaire samenwerking met vroedvrouw Elien Verbauwhede in het kader van voedingsproblemen bij jonge kinderen.

Stoornissen en specialisaties

Voor onderstaande stoornissen kan u bij ons team terecht:
 


SLIKSTOORNISSEN

Dysfagie of slikproblemen kunnen ontstaan na resectie van een tumor, een CVA, radiotherapie, intubatie, een tongparese, ...

De logopediste heeft tevens ervaring met canulezorg. 

Behandeling met IOPI mogelijk.

2021: postgraduaat dysfagie


PRELOGOPEDIE

Céline Ruysschaert is een gespecialiseerd prelogopediste. Ze staat in voor de behandeling van jonge kinderen (vanaf baby tot ...) met eet-en drinkproblemen of communicatieproblemen (< 3 jaar).


TAALPROBLEMEN


Taalproblemen komen voor bij kinderen en volwassenen. We onderscheiden:


- Taalontwikkelingsachterstand (bv. bij een laag IQ, bij gehoor-of virusproblemen, ASS, ...);

- Taalontwikkelingsstoornis

- Afasie (volwassenen) na een beroerte, trauma, infectie, chirurgie, progressief ziektebeeld (neurologopedie)

Taaltherapie kan reeds opgestart worden onder 3 jaar indien de taalontwikkeling onvoldoende vlot verloopt. De praktijk legt zich toe op ouderbegeleiding waarbij de combinatie indirecte en directe therapie mogelijk is. Diagnostiek met Schlichting taalbegrip en taalproductie mogelijk.


SPRAAKPROBLEMEN


Dit kan gaan om:

- Dysartrie (volwassenen): na een trauma, na een beroerte, bij een progressief ziektebeeld zoals ALS, Huntington, Parkinson, MS, ...)

- Articulatiestoornissen van specifieke klanken zoals de /r/ of de /s/) 

- SpraakapraxieSTEMSTOORNISSEN

Dit kan gaan om o.a. stemplooiknobbels, laryngectomie, stemplooiverlamming, presbylaryngis, reflux, spasmodische dysfonie, stem bij transpersonen, cystes, heesheid die ontstaat na intubatie, ... 


MIMETHERAPIE

Gecertificeerd mimetherapeut voor de diagnostiek en behandeling van personen met een perifere aangezichtsverlamming.


AFWIJKEND MONDGEDRAG

De logopediste is gespecialiseerd in afwijkend mondgedrag. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met tandartsen en orthodontisten.

Mogelijke symptomen zijn: duimzuigen, open mondademhaling, slissen, afwijkende slik, ...


LEERPROBLEMEN

Voor kinderen en jongeren met (vermoeden van) dyslexie, dysorthografie en dyscalculie is zowel diagnostiek als therapie mogelijk. Dit geldt ook voor kinderen met leermoeilijkheden. De leerproblemen kunnen op zichzelf bestaan of het gevolg zijn van een verlaagd IQ, ASS, ...


ONDERSTEUNENDE COMMUNICATIE

Dit kan gaan om het inzetten van spraakcomputers (bv. met Mind Express), app op een tablet (Touch To Tell), communicatiekaarten, ...


LARYNGECTOMIE

Aanleren van tracheo-oesofageale spraak, slokdarmspraak, elektrolarynx


CHRONISCH HOESTEN/REFLUX/

SUPRAGASTRISCH BOEREN


Bij chronisch hoesten zonder medische oorzaak kan de logopediste u verder helpen. Dit kan al dan niet gepaard gaan met reflux en/of supragastrisch boeren. Deze kunnen echter ook afzonderlijk van elkaar voorkomen.


ELASTISCH TAPEN/KINESIOTAPING

Kinesiotaping wordt gebruikt binnen verschillende domeinen zoals aangezichtsverlammingen, stemstoornissen, houdingscorrecties, afwijkend mondgedrag, kaakproblemen, kwijlen, tinnitus, spanningshoofdpijn, sinusitis, ...


SPANNINGSKLACHTEN HOOFD/HALSGEBIED


Via technieken zoals kinesiotaping, Novafon, ... kunnen spanningsklachten in hoofd-halsgebied behandeld worden (laryngeale klachten, spanningshoofdpijn, globusgevoel, ...). Dit kadert meestal in een totale behandeling (OMFT, stemstoornissen, kaakgewrichtsklachten, ...). Indien nodig wordt samengewerkt met een osteopaat of kinesitherapeut.


Specialisaties

Kwaliteitsvolle therapie is erg belangrijk. De praktijk heeft volgende specialisaties/bijscholingen gevolgd:

- Laryngectomie

- Mimetherapie

- Slikstoornissen (EMST, IOPI, manoeuvres, ...)

- Afwijkend mondgedrag (OMFT)

- Stemstoornissen en ademhalingstherapie

- Refluxziekte

- Supragastrisch boeren

- Prelogopedie (eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen, taalproblemen)

- Elastisch tapen/ kinesiotaping

- Vibratietherapie met Novafon binnen verschillende stoornisgebieden

- 2021: postgraduaat dysfagie

MULTIDISCIPLINAIR

De praktijk bevindt zich binnen het multidisciplinair centrum  'Groepspraktijk De Ronde'. Naast ons logopedisch team zijn er huisartsen, een psycholoog, een vroedvrouw, een diëtist, een vaatchirurg, ... aanwezig.

Meer informatie of een afspraak?