Logopedie Céline Ruysschaert - Logopedist te Oudenaarde

Corpusstraat 79 9700 Oudenaarde

Tel: 056 32 43 30

mail: celine@logopediepraktijkoudenaarde.be

Huis-en schoolbezoeken mogelijk: ruime regio Avelgem, Oudenaarde, Horebeke, Maarkedal, Schorisse, Mullem, Huise, Ooike, Petegem, Elsegem, Brakel, Kluisbergen, ... Ook telelogopedie mogelijk.

De praktijk in beeld

De praktijk

Logopedie Céline Ruysschaert is een gespecialiseerde logopedische praktijk voor onderzoek en behandeling bij baby's, kinderen, jongeren en volwassenen. We verkiezen een persoonlijke, holistische aanpak met een open communicatie naar cliënt en omgeving. Er wordt veel aandacht besteed aan een multidisciplinaire werking indien nodig. Daarvoor wordt met alle partijen in overleg gegaan. De praktijk is gevestigd binnen een multidisciplinair team wat het ons mogelijk maakt om snel en correct door te verwijzen indien aangewezen. U kan op deze website een overzicht vinden van alle specialisaties en de doelgroepen die behandeld worden. 

De praktijk heeft ook een vestiging te Avelgem en te Kluisbergen. Voor meer informatie daarover kan u terecht op onderstaande websites.
 

Op regelmatige basis organiseren we oudercursussen (o.a. prelogopedie en OMFT). Voor een overzicht kan u hieronder terecht.

Teams

Onze logopedisten specialiseren zich verder binnen hun eigen doelgroepen om kwalitatieve zorg te bieden

HOOFD-HALSTEAM

- Neurogene communicatiestoornissen zoals afasie, dysartrie, spraakapraxie, cognitieve communicatiestoornissen

- Slikstoornissen (dysfagie) (IOPI beschikbaar)(MDTP-certificated)

- Laryngectomie

- Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming

- Hoofd-halsoncologie

- Stemplooiverlammingen

- Supragastrisch boeren/aerofagie

Logopedisten: Céline, Julie, Amber, Jolien

STEMTEAM

Diagnostiek en behandeling van:

- Stemplooiknobbels

- Verkeerd stemgebruik (MTD)

- Reinke oedeem

- Stemplooiverlammingen

- Globusgevoel (krop in de keel)

- Refluxziekte

- Chronisch hoesten

- Transgenderstem

...

Logopedisten: Céline & Julie 


KINDERTEAM

Diagnostiek en behandeling van:

- Leerstoornissen

- Taalstoornissen

- Articulatiestoornissen

- OMFT (logopedie en tandheelkunde)

Logopedisten: Amber, Jolien

PRELOGOPEDISCH TEAM

Gespecialiseerde zorg voor kinderen jonger dan 3 jaar:

- Eet-en drinkproblemen (flesvoeding, borstvoeding, kauwen, ...)

- Taalontwikkelingsachterstand

- Ontwikkelingsproblemen in het kader van een syndroom, ziektebeeld, ...

- Autisme

Logopedisten: Céline

OMFT-TEAM

Logopedie en tandheelkunde: 

- Slissen

- Foutief slikpatroon

- Open mondademhaling

- Gebitsafwijkingen zoals open beet, kruisbeet, ... 


Logopedisten: Céline, Amber, Julie

Stoornissen en specialisaties

Ons team bestaat uit 4 logopedisten met elk hun eigen specialisatie. We hebben een team voor volwassenen (neuro, stem, slikken, ademhaling) en een team voor kinderen.
 


SLIKSTOORNISSEN

/Hoofd-halsoncologie

Dysfagie of slikproblemen kunnen ontstaan na resectie van een tumor, een CVA, radiotherapie, intubatie, een tongparese, een progressief neurologische aandoening zoals ALS, MS, Parkinson,  ...

De logopediste heeft tevens ervaring met canulezorg en laryngectomie.

MDTP certificated 

Behandeling met IOPI mogelijk.PRELOGOPEDIE

Céline Ruysschaert is een gespecialiseerd prelogopediste. Ze staat in voor de behandeling van jonge kinderen (vanaf baby tot ...) met eet-en drinkproblemen of communicatieproblemen (< 3 jaar).


TAALPROBLEMEN


Taalproblemen komen voor bij kinderen en volwassenen. We onderscheiden:


- Taalontwikkelingsachterstand (bv. bij een laag IQ, bij gehoor-of virusproblemen, ASS, ...);

- Taalontwikkelingsstoornis

- Afasie (volwassenen) na een beroerte, trauma, infectie, chirurgie, progressief ziektebeeld (neurologopedie)

Taaltherapie kan reeds opgestart worden onder 3 jaar indien de taalontwikkeling onvoldoende vlot verloopt. De praktijk legt zich toe op ouderbegeleiding waarbij de combinatie indirecte en directe therapie mogelijk is. Diagnostiek met Schlichting taalbegrip en taalproductie mogelijk.


SPRAAKPROBLEMEN


Dit kan gaan om:

- Dysartrie (volwassenen): na een trauma, na een beroerte, bij een progressief ziektebeeld zoals ALS, Huntington, Parkinson, MS, ...)

- Articulatiestoornissen van specifieke klanken zoals de /r/ of de /s/) 

- SpraakapraxieSTEMSTOORNISSEN

Dit kan gaan om o.a. stemplooiknobbels, laryngectomie, stemplooiverlamming, presbylaryngis, reflux, spasmodische dysfonie, stem bij transpersonen, cystes, heesheid die ontstaat na intubatie, ... 


MIMETHERAPIE

Gecertificeerd mimetherapeut voor de diagnostiek en behandeling van personen met een perifere aangezichtsverlamming.


AFWIJKEND MONDGEDRAG

De logopediste is gespecialiseerd in afwijkend mondgedrag. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met tandartsen en orthodontisten.

Mogelijke symptomen zijn: duimzuigen, open mondademhaling, slissen, afwijkende slik, ...


LEERPROBLEMEN

Voor kinderen en jongeren met (vermoeden van) dyslexie, dysorthografie en dyscalculie is zowel diagnostiek als therapie mogelijk. Dit geldt ook voor kinderen met leermoeilijkheden. De leerproblemen kunnen op zichzelf bestaan of het gevolg zijn van een verlaagd IQ, ASS, ...


ONDERSTEUNENDE COMMUNICATIE

Dit kan gaan om het inzetten van spraakcomputers (bv. met Mind Express), app op een tablet (Touch To Tell), communicatiekaarten, ...


LARYNGECTOMIE

Aanleren van tracheo-oesofageale spraak, slokdarmspraak, elektrolarynx


CHRONISCH HOESTEN/REFLUX/

SUPRAGASTRISCH BOEREN


Bij chronisch hoesten zonder medische oorzaak kan de logopediste u verder helpen. Dit kan al dan niet gepaard gaan met reflux en/of supragastrisch boeren. Deze kunnen echter ook afzonderlijk van elkaar voorkomen.


ELASTISCH TAPEN/KINESIOTAPING

Kinesiotaping wordt gebruikt binnen verschillende domeinen zoals aangezichtsverlammingen, stemstoornissen, houdingscorrecties, afwijkend mondgedrag, kaakproblemen, kwijlen, tinnitus, spanningshoofdpijn, sinusitis, ...


SPANNINGSKLACHTEN HOOFD/HALSGEBIED


Via technieken zoals kinesiotaping, Novafon, ... kunnen spanningsklachten in hoofd-halsgebied behandeld worden (laryngeale klachten, spanningshoofdpijn, globusgevoel, ...). Dit kadert meestal in een totale behandeling (OMFT, stemstoornissen, kaakgewrichtsklachten, ...). Indien nodig wordt samengewerkt met een osteopaat of kinesitherapeut.


ADEMHALINGSTHERAPIE


Trainen van de in-en uitademhalingsspieren bij progressieve neurologische aandoeningen, klachten van kortademigheid, hyperventilatie, ...


Meer informatie of een afspraak?

©2020 Logopedie Céline Ruysschaert, alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin